TCAA

KURUMSAL KİMLİK

TSHA'nın temel motivasyonları:

 • Uluslararası standartlarda havacılık eğitimleri vermek;
 • Mevcut havacılık profesyonellerine ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim imkanı sunmak;    
 • Yeni nesil havacılık profesyonellerini yetiştirmek;
 • Havacılık camiası arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını sağlayıcı işbirliği mekanizmalarını oluşturmak;
 • Havacılık emniyeti ve güvenliği kapasitesini artırmak; ve
 • Ülkemizi eğitim alanında da havacılığın üssü haline getirmek.

TSHA'ya rehberlik eden değerler:

 • AÇIK - Havacılık eğitiminde kullanılabilecek en etkili metotları bulabilmek için yeni fikirlere açık olma,
 • PROAKTİF - Havacılık camiasının hazırlıklı olabilmesini sağlayabilmek için eğitim programlarımızı yeni gelişmelere adapte edebilme konusunda proaktif olma (UAS, cyber resilliance, commercial space travel vs.),
 • İNOVATİF – havacılık eğitiminde en iyi hizmeti sunabilmek için yeni teknolojileri takip etme ve eğitimlerde kullanma (VR, AR vs.)

TSHA'nın geleceğini yine TSHA'nın personeli şekillendirir; bu yüzden, TSHA personeli:

 • TSHA'yı başarıya ulaştırmaya ve kurumun değer ve çıkarlarını desteklemeye odaklıdır,
 • TSHA eğitim materyallerini planlarken müşteriye fayda sağlayacak şekilde hareket eder,
 • rekabetten kaçmaz, girişimci bir yaklaşım benimser ve risk almaya hazırdır,
 • belirlenen hedeflere ulaşmak ve yeni iş sahaları oluşturmak için önsezileriyle hareket ederek risk alma konusunda sorumluluk üstlenir.

TSHA, küresel mükemmeliyeti simgeler; bu yüzden, sorumlulukları dâhilinde TSHA personeli:

 • işin kalitesini daima daha ileriye taşır, sonuca odaklanır ve kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını sağlar,
 • eğitim performansını en üst seviyeye çıkarmayı amaçlar,
 • konulan hedeflere ulaşılması ve yenilikçi eğitim çözümleri geliştirilmesi adına TSHA'nın çeşitlilik arz eden araçlarını esnek bir şekilde kullanır,
 • şeffaf bir biçimde çalışır ve mantıklı eğitimsel prensipler uygulamaya koyar,
 • ICAO, ISO ve Avrupa Birliği Müktesebatı doğrultusunda profesyonel ve teknik standartlar koyarak ve bu standartların uygulanmasını temin ederek kaliteyi sağlar,
 • yenilikler için gerekli zemini hazırlar ve yeni fikirlerin uygulanmasını destekler.

TSHA, çalışanlarına ortak değerler ve karşılıklı saygı ile dostane bir ortam sağlar; böylece, TSHA personeli:

 • birbirine saygı ve dürüstlük çerçevesinde davranır ve karşılıklı destek sunar, ayrıca güvenilir ve sorumlu bir yapıya sahiptir,
 • yapıcı ve önemli diyaloglara girer, belirlenen davranış kurallarına riayet eder ve alınan kararların arkasında durup sadık bir tutum sergiler,
 • TSHA'nın performans kapasitesini devam ettirme anlamında sorumluluk alır,
 • çeşitliliği ve fırsat eşitliğini destekler,
 • cinsiyet eşitliğini savunur, güven ortamı oluşturur, rehberlik sunar ve personelin performans kapasitesinin korunmasını sağlar,
 • kararlar alır ve bu kararların sorumluluğunu üstlenir.

TSHA, işbirliğini destekler; böylece, sorumlulukları dâhilinde TSHA personeli:

 • TSHA bünyesinde bir işbirliği kültürü oluşmasını teşvik eder, kurum içinde ve dışında network oluşturur ve kurulan ortaklıklardan yararlanır,
 • farklı rollerin farkındadır ve politik ve kültürlerarası hassasiyet çerçevesinde hareket eder,
 • hedeflere ulaşılması ve değişim süreçlerinin uygulanması için ortaklarla birlikte sorumluluk alır,
 • farklı görüşler arasında denge kurmak için çaba gösterir,
 • diğer havacılık eğitim sağlayıcılarıyla işbirliği yapılmasını aktif olarak teşvik eder,
 • iletişim ağlarına ulaşılmasını tesis eder ve TSHA'nın güçlü bir işbirliği ortağı olarak görülmesini sağlar.

TSHA, dinamizmi destekler; bu nedenle, TSHA personeli:

 • değişimi bir fırsat olarak görür ve öngörülemez durumlarda dahi zorluklardan kaçınmayıp uygun çözümler arar,
 • yaşadıklarından, eleştirilerden ve değerlendirmelerden ders çıkarır,
 • bildiklerini paylaşır,
 • esnektir, yeni görevlerden kaçmaz ve istihdam edilebilirlik becerilerini aktif olarak geliştirir,
 • değişim süreçlerini şekillendirir ve değişimin benimsenmesine yardımcı olur,
 • çalışanların güçlü yanlarını ve potansiyellerini fark edip bunları geliştirir ve gelişim fırsatlarını belirler.