TCAA

EĞİTİMCİ PROFİLİ

Eğitmenler

Türk Sivil Havacılık Akademisi (TSHA) bünyesinde birçok kaliteli eğitmen yer alacaktır.

TCAA bir Eğitmen Veri Bankası oluşturmuş olup, misafir eğitmen, yarı zamanlı eğitmen ya da sözleşmeli eğitmen statüsünde çalışabilecek kişilerle uygun bir zaman dilimi dâhilinde hazır olabilecek eğitmenlerin bir listesini tutmaktadır. Eğitmen seçimi ve performans değerlendirmesi hususlarına Eğitim Tasarım ve Geliştirme Birimi yöneticisi tarafından gereken özen gösterilecektir.  

Resmi bir düzenleyici kuruluş ve belgelendirme ve uygunluk kurumu olan SHGM, temel fonksiyonel alanlarında TSHA'ya yeterli sayıda eğitmen temin etmektedir. Eğitmenlik yapmak üzere çeşitli müdürlüklerden seçilen uzmanlar, üç yıldan az olmamak kaydıyla belirli bir dönem için TSHA'nın bünyesinde eğitim vermek üzere yetkilendirilirler. Bu eğitmenlerin görevi, kendi uzmanlık alanlarına giren Eğitim Birimini güçlendirmek ve gereken sayıda ders ve eğitim materyalini geliştirip sunmaktır. Bu eğitmenler ayrıca kendi müdürlüklerinden görevlerini devredebilecekleri başlangıç seviyesindeki bir yetkiliye de danışmanlık yaparlar. TSHA Direktörü aynı zamanda bu eğitmenlerin sınıf içi eğitim sorumluluklarını harfiyen yerine getirmelerini ve eğitmenlik görevleri ve materyal oluşturma gibi işler için yeterli hazırlık süresine sahip olmalarını sağlar.

TSHA Eğitmen Veri Bankası, etkili eğitim için gereken iletişim becerileriyle tamamlanan teknik altyapıya sahip devlet, akademi ve endüstriden seçilen profesyonellerden oluşur. Bu eğitmenlerin, teoriyi uygulamayla harmanlamaları ve eğitim becerilerini sürekli olarak geliştirmeleri gerekmektedir.