TCAA

EĞİTİM METODOLOJİSİ

Yetkinlik Bazlı Eğitim Metodolojisi

Yetkinlik Bazlı Eğitim, uluslararası yetkinlik standartlarının belirlenerek bu standartlara ulaşılmasına yardımcı olunması adına becerilerin, bilgilerin ve davranışların belirtildiği bir yaklaşımdır.  Yetkinlik, bilgi ve becerilerin tanımlanması ve o bilgi ve becerilerin sivil havacılık sektöründe sürdürülebilir bir güvenlik ve emniyet oluşturulması adına beklenen performans standardına uygulanması olarak açıklanabilir.

Performans Bazlı Eğitim Metodolojisi

Günümüzün hızla gelişen havacılık toplumunda performans bazlı eğitimden yararlanılarak insan faktörünün dâhil olduğu kaza ya da aksilikler en aza indirgenebilir. Türk Sivil Havacılık Akademisi, dikkatli, mantıklı ve yenilikçi bir eğitim müfredatı ve stratejisinin oluşturulması için gerekli olan başlıca performans unsurlarını belirlemiştir. Uygun performans bazlı bir eğitim, işin gereklerinin daha iyi anlaşılmasını sağlar, bir iş süreci ya da prosedürüne dair bir intiba oluşturur ve ilgili konuların daha uzun süreler hafızalarda kalmasını sağlamakla birlikte yeni bilgilere dair geri bildirim ve doğrulama da sunar.