TCAA

HAVACILIK GÜVENLİĞİ

2002'den bu yana Avrupa Komisyonu, sivil uçakların yasadışı müdahaleye maruz kalmasından kaynaklı insani ve maddi zararları önlemek amacıyla sivil havacılık güvenliği alanında ortak kurallar oluşturmaktadır.

2016 yılında, önceki uygulama mevzuatında güncellemeler yapılmıştır.

Avrupa havacılık güvenliği politikası; üye ülkeler, kilit nitelikteki AB ortakları ve paydaşlar arasındaki yakın bir koordinasyona dayanmaktadır. Komisyon, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün (ICAO) tüm ilgili olaylarına etkin bir katılım sağlamaktadır ve kilit nitelikteki üçüncü ülke ortakları ve bölgesel örgütler ile tam bir etkileşim içindedir.

Üye ülkeler ve Türkiye gibi kilit nitelikteki ortaklar, havalimanı, idari kuruluşlar, operatörler, düzenlemeye tabi aracılar, hava kargo şirketleri ve / veya bilinen göndericilerin personelinin AVSEC standartları çerçevesinde eğitilmesini sağlamalıdır.

Ortak temel standartlar şu şekildedir:

 • Yolcu, kabin bagajı ve uçak altı bagajının taranması,
 • Havalimanı güvenliği (geçiş kontrolü, güvenlik kameraları),
 • Uçak güvenliği kontrolleri ve aramalar,
 • Kargo ve postaların taranması,
 • Havalimanı malzemelerinin taranması,
 • Personel işe alımı ve eğitimi,

TSHA Eğitim Programı (Havacılık Güvenliği):

 • AVSEC Ulusal Denetçiler
 • AVSEC Eğitmen Eğitimi
 • Havayolu Güvenlik Eğitimi
 • Kargo/Posta Güvenliği Eğitimi
 • Yönetim Eğitimi (özellikle Vali Yardımcıları, havalimanı yöneticileri, havalimanı polis şefleri)
 • TRIU Birimlerine yönelik Temel Güvenlik Eğitimi
 • Havacılık Güvenliği Kontrol Personeli
 • Tedarik Zinciri Güvenliği Eğitimi,
  • Düzenlemeye Tabi Aracı, Bilinen Gönderici ve Nakliyeci,
  • Havalimanı Tedarikçisi
  • Uçak Malzemelerinin Düzenlemeye Tabi Tedarikçisi
 • Davranış Tespit Eğitimi
 • Siber Güvenlik Eğitimi