TCAA

UÇUŞA ELVERİŞLİLİK

Uçuşa Elverişlilik Temel Öğeler

Türkiye'nin uçuşa elverişlilik düzenleme sisteminin temel öğeleri şunlardan oluşur:

 • Uçağın tescili
 • Uçak tip sertifikasının kabulü
 • Uçak değişiklikleri ve onarımlarına dair onay
 • Uçuşa Elverişlilik Belgelerinin Düzenlenmesi/Yenilenmesi
 • Uçak Bakım Kuruluşlarının Onayı
 • Operatörlerin Belgelendirilmesi (uçuşa elverişlilik hususları)
 • Personelin Ruhsat/Lisansları ve
 • Emniyet Eksiklikleri ve Olay Analiz programı

Başta Uçuşa Elverişlilik Denetçileri olmak üzere sorumlu personel uygun şekilde eğitilmelidir.

Çeşitli Uçuşa Elverişlilik fonksiyonlarının yeterli ya da yetersiz bir şekilde uygulanması, denetçilerin vasıfları, deneyimleri, yetkinlikleri ve bağlılıklarına bağlıdır.  Uçuşa elverişlilik denetimleri ile sertifikalı operatörler ve onaylı bakım kuruluşlarının gözetimlerinin yapılması hususlarındaki teknik yeterliliğin hayati bir öneme sahip olmasına ek olarak denetçilerin yüksek derecede bir dürüstlüğe sahip olmaları, görevlerini yaparken tarafsız davranmaları, yüksek bir sezgi gücüne sahip olmaları, insan doğasını iyi anlamaları ve insanlarla iyi bir iletişim kurma becerisine sahip olmaları kritik öneme sahiptir. Denetçi görevinin uzmanlaşmış ve hassas niteliği göz önüne alındığında, denetçi olarak işe alınacak kişilerin vasıfları, deneyimleri ve kişisel özellikleri, işe alımlar yapılmadan önce doğrulanacak ve dikkatli bir şekilde değerlendirilecektir.

TSHA Eğitim Programı (Uçuşa Elverişlilik):

 • Uçuşa Elverişlilik Sertifikasyonuna Giriş
 • 1321/2014 Sayılı Komisyon Yönetmeliği (AB) ve Bölüm 66
 • 1321/2014 Sayılı Komisyon Yönetmeliği (AB) ve Bölüm 147
 • 1321/2014 Sayılı Komisyon Yönetmeliği (AB) ve Bölüm 145
 • 1321/2014 Sayılı Komisyon Yönetmeliği (AB) ve Bölüm M
 • Bölüm M - Alt Bölüm F Bakım Kuruluşları, EASA
 • ICAO Ek 1
 • ICAO Ek 6
 • ICAO Ek 7
 • ICAO Ek 8 ve Belge 9760