TCAA

HAVA TAŞIMACILIĞI

Hava taşımacılığı sektöründe, aşağıdaki alanlarda eğitim gereklidir:

 • Pazarlama,
 • İş Modelleri, ve
 • Ekonomi.

TSHA Eğitim Programı (Hava Taşımacılığı):

 • Hava taşımacılığı yönetimine giriş (IATA)
 • Genel Hava Taşımacılığı Yönetmelikleri Chicago Konvansiyonunda Hava Taşımacılığı
  • İki Taraflı Havacılık Hizmetleri Sözleşmeleri ve örneklerin analiz edilmesi
  • Çok Taraflı Havacılık Hizmetleri Sözleşmeleri ve örneklerin analiz edilmesi
  • Havacılık politikalarının ve özelleştirme yaklaşımının analiz edilmesi
  • AB'nin dış havacılık kanunu politikası (yatay ve kapsamlı sözleşmeler)
  • Özel Hava Taşımacılık Yönetmelikleri havayolları arasındaki IATA Ticari Sözleşmeleri (ör: ortaklıklar, kod paylaşım sözleşmeleri, aktarmalar vb.)
 • Havayolları arasındaki Operasyon Sözleşmeleri (ör: wet lease/dry lease)             
 • Havacılık Kanunu açısından Havacılıkta Rekabet Kuralları
 • Hava Taşıyıcısının Yükümlülüğü (Varşova, Montreal Konvansiyonları)
  • Uçuş İzni Prosedürleri Türk AIP (GEN 1.2)
  • Trafik hakları
  • Slot hakları ve şartları
  • AB/ABD Uygulamaları
 • Havacılık Sigortası Kanunu
 • DGR'ye Giriş (sadece Kategori 10) 271/001/CARGO
 • Hava Taşımacılığı Ekonomi
 • Hava Taşımacılığı Denetim
 • Yolcu Haklarına ilişkin AB/TR Yönetmelikleri
 • MET raporlarının anlaşılması
 • Hava Taşımacılığı istatistikleri