TCAA

HAVA OPERASYONLARI

ICAO Ek 6, Bölüm I, uçakların, uluslararası ticari hava taşıma operasyonları yürütme yetkisine sahip operatörler tarafından işletimine uygulanabilir minimum standartlar olarak Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü tarafından kabul edilmiş standartlar ile önerilen uygulamaları içerir. Bu uluslararası ticari hava taşıma operasyonları, talep üzerine ya da ücret karşılığı tarifesiz uluslararası hava taşıma operasyonları ile tarifeli uluslararası havayolu hizmetlerini içerir.

ICAO Ek 6’nın amacı; emniyetli işletim uygulamasına belli kriterler getirerek uluslararası hava seyrüseferinin güvenliğine katkıda bulunmak ve belirlenen standartlara uygun hareket eden devletlere ait uluslararası ticari hava taşımacılığı kapsamındaki uçakların bölgelerinden geçişlerini kolaylaştırmaları yönünde diğer devletleri teşvik ederek uluslararası hava seyrüseferinin etkinliğine ve düzenine katkıda bulunmaktır.

ICAO eklerine ilaveten, Avrupa Konseyi Yönetmelikleri de emniyetli hava operasyonları sağlanması adına göz önünde bulundurulmalıdır.

Hava Operasyonları Yönetmeliğinin hükümleri çeşitli belgelerde yayınlanmıştır: Uygulama Kuralları (Komisyon Yönetmeliği ve müteakip tadil yönetmelikleri şeklinde Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayınlanmıştır) ve ilgili Kabul Edilebilir Uyum Araçları (AMC), Yönlendirme Materyali (GM) ve Belgelendirme Şartları (Ajansın internet sitesinde Kararlar olarak yayınlanmıştır). 

Hava Operasyonlarına ilişkin 965/2012 sayılı Komisyon Yönetmeliği (AB), ticari operasyonlar, ticari olmayan operasyonlar ve özel operasyonlar (ör: havacılık işleri) ile ilgili hükümler içerir.

TSHA Eğitim Programı (Hava Operasyonları):

 • Uçuş Mürettebatı – Bölüm ORA - ATO'lar, FSTD operatörleri, GEN, yönetim sistemi, organizasyon belgeleri
 • Hava Operasyonları – Bölüm - ORO
 • Hava Operasyonları – Bölüm – CAT
 • Hava Operasyonları – Bölüm - SPA Performans Bazlı Seyrüsefer 059/063/ATSO/PBN
 • Hava Operasyonları – Bölüm - NCC
 • Hava Operasyonları - Bölüm - NCO
 • Hava Operasyonları - Bölüm - SPO
 • Ulusal Ramp Denetçisi Eğitimi
 • EASA SAFA / AB Ramp Denetçisi Tazeleme Eğitimi
 • İnsan Performansı ve Sınırlamalara yönelik Eğitmen Eğitimi
 • SAFA Denetçileri için Tehlikeli Madde Eğitim Kursu
 • Avrupa Uçuş Saatleri Sınırlamaları: (EC REG 83/2014 – Alt Bölüm FTL)
 • Uçuş Mürettebatı Komisyon Yönetmelikleri (EU 1178/2011) ve Tadil Eden Yönetmelikler
 • Tehlikeli Madde Denetçisi Eğitimi (EASA)